Zastupovanie v konaniach, mediátorstvo a arbitráž

Advokátov si ľudia často dávajú do súladu so súdnymi spormi. Predchádzanie sporom je v mnohých prípadoch múdrejšie ako ich následné riešenie.
COTTYN spolupracuje s odborným tímom advokátov, z ktorých su mnohí oprávnení vystupovať ako sprostredkovatelia či mediátori a ktorí uprednostňujú preventívne metódy riešenia sporov v ich počiatočnom štádiu.

Preventívne riešenie sporov nie je bohužiaľ vždy možné a často sa musí pristúpiť k riešeniu sporu súdnou cestou.

V takomto prípade poskytuje náš tím, vždy za vzájomnej spolupráce viacerých pracovných skupiniek advokátov, poradenské
služby a pomoc pred súdmi, zmierovacími komisiami, arbitrážnymi či inými inštitúciami.