Obchodné právo

COTTYN má svoj vlastný tím advokátov, ktorí sa špecializujú na poradenstvo a pomoc podnikateľským subjektom, živnostníkom ako aj obchodným spoločnostiam a to na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Poradenstvo vo všetkých obchodných otázkach a v prípade potreby aj zastupovanie záujmov klienta pred súdmi, je služba, ktorú poskytujeme.
Bohaté skúsenosti a znalosť právnych predpisov prispievajú k tomu, že každý obchodno-právny problém bude pohotovo a pragmaticky vyriešený.
Pravidelne sa zaoberáme nasledovným:

 • Obchodné právo vo všeobecnosti
 • Všeobecné obchodné podmienky a faktúry
 • Povolenia a uznania potrebné pri začatí podnikania
 • Oznamovacia povinnosť
 • Obchodné praktiky (nekalá súťaž, nútenie k štrajku…)
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Leasing
 • Factoring
 • Obchodno-právne zmluvy (vnútroštátne aj medzinárodné)
  • Obchodné zastúpenie
  • Franchising
  • Koncesie
 • (Medzinárodná) kúpa tovaru
 • Zmluvy o financovaní a iné dohody o spolupráci
 • Sankcie