Duševné vlastníctvo

V spoločnosti založenej na slobodnej súťaži sa význam autorských práv, patentov, vynálezov apod. nemôže podceňovať.

Naša advokátska kancelária Vám pomôže zabezpečiť ochranu predmetom duševného vlastníctva, ktoré su chránené jedným z práv uvedených nižšie. Poskytneme Vám pomoc pri registrácii práv duševného vlastníctva na príslušnom úrade, ako aj pri prípadných sporoch s tretími osobami, ktoré si nárokujú právo k Vášmu predmetu duševného vlastníctva. Vieme Vám byť nápomocní pri súdnych sporoch, ako aj pri vyjednávaniach mimosúdnou cestou.
Navyše poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v oblasti technólogií, médií a telekomunikácií.

 • Práva duševného vlastníctva
  • Autorské právo a jemu príbuzné práva
  • Patenty
  • Označenia pôvodu výrobkov
  • Ochranné známky
  • Ochrana súkromia
  • Kresby a modely
 • TMT (technólogie, médiá a telekomunikácie)
  • Databanky
  • Internet a informačné technológie
  • Médiá
  • Software
  • Telecom