Financovanie projektov a infraštruktúra

Dnešné finančné trhy poskytujú komplexné produkty a služby, ktoré sú vo väčšine prípadov regulované osobitnými právnymi predpismi.
Z tohto dôvodu sa odporúča, aby si podnikatelia nechali poradiť odborníkmi, ktorí majú v danej veci bohaté skúsenosti a podrobne ovládajú danú problematiku.
Advokátska kancelária COTTYN má svoj vlastný tím odborníkov, ktorý Vás podporí v každej fáze vyjednávaní s Vašimi finančnými partnermi.
To sa týka najmä nasledovných záležitostí:

  • Financovanie projektov

  • Finančné právne poradenstvo a kontrola dodržiavania právnych predpisov

  • Finančné rozdelenie produktov a spoločností

  • Vystúpenie z podielových fondov