Trestné právo

Podrobná znalosť právnych predpisov a všetkých stránok každého prípadu stoja u COTTYNa na prvom mieste.
Naši advokáti sa venujú každej podoblasti trestného práva, pravidelne sa doškoľujú a sledujú každú zmenu legislatívy a praktík.
Každému jednotlivému prípadu sa dostáva potrebná pozornosť. Páchateľ alebo obeť trestného činu, každý ma právo na pomoc advokáta, mimo súdu ako aj pred súdom, kde je našou najvyššou prioritou hájiť záujmy klienta.

 • Oblasti:

 • Trestné právo vo všeobecnosti a trestný proces
  (zastupovanie Vašich záujmov ako obvineného či svedka)

 • Osobitné podskupiny tresného práva

  • Trestné činy na úseku ochrany životného prostredia

  • Trestné činy v sociálnej oblasti

  • Trestné činy v ekonomickej oblasti

  • Trestné činy na úseku správneho prava

  • Trestné činy na úseku finančného a daňového práva