Poistenie, doprava a právna zodpovednosť

 • Poistenie

  • Poistenie vo všeobecnosti

  • Problémy napr. s poistným krytím

  • Previerka poistných spisov

 • Doprava

  • Zastupovanie v trestných a občianskych veciach pri porušení právnych predpisov na úseku dopravy

 • Právna zodpovednosť, škoda a náhrada škody

  • Právna zodpovednosť vo všeobecnosti

  • Žaloby o náhradu škody

  • Zisťovanie a preukazovanie zavinenia v rôznych sektoroch: pracovné úrazy, požiar, zodpovednosť pri prevádzke podniku, zodpovednosť v súkromnom sektore, lekárska zodpovednosť…

  • Právna pomoc

Tento výpočet je len demonštratívny. Môžete sa na nás obrátiť aj s inými otázkami v oblastiach dopravy, zodpovednosti a poistenia.