Cudzinecké právo

Cudzinecké právo, právo pohybu a pobytu osôb s inou národnosťou ako belgickou a ich osobné vzťahy s Belgičanmi.

Právna uprava je kombináciou národných a medzinárodných dokumentov. Na vrchole stojí Ženevská konvencia z roku 1951, ktorá spolu so svojím protokolom upravuje základné princípy medzinárodnej ochrany cudzincov. Nedávno bola táto primárna ochrana Európskou úniou rozšírená o tzv. doplnkový status cudzinca. Navyše má každá krajina svoju vlastnú právnu úpravu tejto problematiky.
COTTYN má množstvo skúseností a špecializovaný tím odborníkov v oblasti právneho postavenia cudzincov. Medzi našu klientelu patria mnohí uznaní utečenci, ale aj miestne vlády, študenti, športové organizácie, rodinní príslušníci...

Zameriavame sa okrem iného na nasledujúce:

  • Azyl (od momentu vstupu až po opustenie krajiny)

  • Regularizácia

  • Uzavretie manželstva (predstierané manželstvá)

  • Zjednotenie rodiny

  • Zdravotný pobyt v cudzine

  • Pracovné karty a povolenia

  • Pomoc pri žiadaní o víza (študentské, turistické, dlhodobý či krátkodobý pobyt...)

  • Vrcholní športovci

  • Zaobchádzanie s ľuďmi

  • Získanie statusu bezdomovca